Je to i tvůj příběh - podpora zdravého pohybu

Dne 26. 9. jsme v rámci projektu SZÚ „Je to i tvůj příběh - podpora zdravého pohybu“ uspořádali soutěže v pohybové aktivitě. Protože nám počasí nepřálo, sportovní hry se konaly v tělocvičně.  Soupeřila mezi sebou smíšená družstva z 1., 2. a 3. třídy. Všichni zúčastnění byli odměněni drobnými dárky.

Děti byly sportovními činnostmi nadšené. Akce se všem líbila.