Preventivní program NEKUŘÁTKA,

Preventivní program NEKUŘÁTKA, který proběhl v měsíci červnu byl zaměřený na prevenci závislosti na cigaretách, odmítání nabízené cigarety, vysvětlení pojmů, ukázku působení nikotinu na zdraví člověka, diskuzi o zdravém životním stylu.

Žáci byli motivováni pohádkou O veverce Věrce.

V řízeném rozhovoru se dozvěděli, co je kouření, proč lidé kouří, jak vzniká závislost, podle čeho se pozná kuřák, jaká jsou rizika kouření, kolik stojí tento zlozvyk, kde se nesmí kouřit, co je pasivní kouření.

Následně vyplnili pracovní list o zdravém životním stylu, shlédli krátké videoklipy o rizicích kouření a jedech obsažených v cigaretě. Vyluštili křížovku a na závěr vedli rozhovor o zdravé výživě.

 

Lektorky: Mgr. Šárka Janalíková, Mgr. Marie Šnokhousová

Třídy: IV.A, V.A ZŠ Jarní 400