Knihovna

Poslední besedu v knihovně si žáci 3.A užili opakováním, doplňováním, skládáním, přiřazováním a luštěním úkolů z oblasti pohádek z Večerníčků, které si pro nás připravila paní knihovnice. Dopolední činnost v knihovně byla příjemným oživením činnostního učení v jazyce českém.

Těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.

Žáci 3.A s paní učitelkou