Branný den

Dne 26. května 2017 se konal na ZŠ Jarní v Orlové – Porubě branný den. Žáci si vyzkoušeli cvičný poplach a pak prověřili svou pohotovost a tělesnou zdatnost na pěti stanovištích v prostorách hřiště. Plnili zde úkoly ze zdravovědy, topografie, zvládli správné chování v mimořádných situacích. Součástí branného dne byla také návštěva hasičské zbrojnice v Orlové – Porubě. Dobrovolní hasiči i příslušníci městské policie se žákům plně věnovali a praktické ukázky a seznámení s požární technikou bylo zajímavé.. S dobrovolnými hasiči i městskou policií spolupracujeme již dlouhodobě a vždy byla setkání pro naše žáky velmi přínosná a poučná. Děkujeme!