BESÍDKA KE DNI MAMINEK - VIII. B

V pátek 12. května se v naší třídě konala besídka ke Dni maminek.

Děti spolu s pedagogickými pracovníky nacvičily básničky, vyrobily přáníčka a přívěsky. Nechybělo ani pohoštění a dobrá nálada.

Velkým poděkováním pro maminky za jejich lásku a starostlivost byla sladká pusa nakonec.

 Mgr. Iveta Koštialiková, asis. ped. Petra Kantková, Alena Russnáková