Besídka v I. A

Ve čtvrtek 11. května se v naší třídě konala besídka u příležitosti Dne matek.

Děti se naučily pásmo básniček a písniček. Nacvičily také krátké taneční vystoupení a vyrobily malé dárečky. Moc se těšily, jak maminky překvapí.

Vystoupení malých prvňáčků se všem líbilo. Maminky a babičky potěšilo i vlastnoručně vytvořené přáníčko a malá kytička konvalinek.