Duben v I. A

4. 4. jsme se byli podívat v Komunitním centru Maják. Pracovnice komunitního centra dětem ukázaly, jak mohou trávit svůj volný čas. Děti si vyráběly různé výrobky, zapojily se do hry na netradiční hudební nástroje, na bubínky se pokoušely tvořit doprovod k písničkám. Vyzkoušely si také střílení na terč.

Ve třídě jsme připravovali výrobky na velikonoční výstavku – malovali vajíčka a vytvářeli velikonoční závěsy z březového proutí.

Dne 12. 4. proběhl ve  třídě projekt „Veselé zoubky“ – preventivní program společnosti DM – správná péče o chrup. Žáci si připomněli, proč je důležité důkladně si čistit zuby po každém jídle a pravidelně navštěvovat zubního lékaře. Zhlédli loutkový film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ a samostatně si vyplnili pracovní list k danému programu. Nakreslili si také svůj veselý zoubek. Každý žák byl odměněn balíčkem od firmy DM.

V pátek 21. 4. jsme se zapojili do oslav Dne Země na podporu životního prostředí. Byli jsme se podívat na cizokrajná zvířata ve zvěřinci, zpracovávali pracovní listy zaměřené na prohloubení vztahu člověka k přírodě, na rozvoj znalostí a dovedností v ekologické oblasti.

Ve čtvrtek 27. 4. jsme navštívili Policii ČR. Děti se formou besedy seznámily se zásadami bezpečného chování. Dále si prohlédly vybavení policistů. Mohly si prohlédnout zbraně, zkusit neprůstřelnou vestu a osahat pouta a obušek.

Fotogalerie zde