NENIČME PŘÍRODU – TŘIĎME ODPAD!

NENIČME PŘÍRODU – TŘIĎME ODPAD!

     (heslo letošních oslav Dne Země)

 22. dubna lidé na celém světě opět slavili DEN ZEMĚ - svátek naší modré planety. Svátek to není příliš starý. Slaví se od roku 1970 a za jeho vznikem stáli američtí studenti.

Také letos se na naší škole opět slavil. Pojali jsme ho trochu netradičně. Naše cesta nejdříve vedla do Cirkusu Šimek, kde jsme si prohlédli zvěřinec se spoustou našich i cizokrajných zvířat.

Připomněli jsme si, že život na naší planetě může být zajímavý a pestrý, jestliže se nám ji podaří uchránit takovou jaká je. Především nesmí být zahlcena odpadem, znečištěným ovzduším, znečištěnou vodou a půdou.

Nakonec jsme si povídali o tom, jak každý z nás k ochraně naší planety může přispět. Třeba jenom tím, že budeme třídit odpad.

Fotogalerie zde