Den Země – projektové vyučování v 5. A

V pátek 21. 4. 2017 probíhalo projektové vyučování „Den Země“, kdy si žáci připomněli svátek naší planety Země, který připadá na 22. duben. Společně diskutovali o ekologických problémech a hledali správné způsoby chování vůči přírodě. Shlédli velmi naučnou prezentaci a získané vědomosti využili při tvorbě plakátu, který věnovali právě Zemi, a který vytvořili všichni společně. Součástí projektového dne byla i návštěva zvěřince v nedalekém cirkuse.

 Zapsala: Balonová Soňa