DEN ZEMĚ

Žáci tříd IX.B a VIII.B si v pátek 21.4.2017 připomněli Den Země. Povídali si o tom, jak mohou děti přispět k ochraně přírody, jak se bezpečně chovat v přírodě, jak třídit odpadky do barevných kontejnerů. Vše si ukazovali na obrázcích a třídili. K obrázkům známých zvířat přiřazovali jejich obydlí. O přírodě si i zazpívali. Nakonec pracovali s materiálem určeným k recyklaci a vytvořili zajímavé výrobky.

Mgr. Marie Šnokhousová