„Od podzimu k Vánocům“

Žáci a pedagogové ZŠ Jarní 400 Vás srdečně zvou na výstavu
„Od podzimu k Vánocům“ 4.12., 14.00-16.00 hodin 5.-10.12., 8.00-14.00 hodin Zastavte se v předvánočním shonu a navštivte nás pro načerpání inspirace k nadcházejícím svátkům.

 

 Adventní výtvarná dílna

Muzeum Těšínska, výstavní síň Orlová

27.11.2014

Blíží se vánoční svátky a my se chtěli  „vánočně“ naladit. Využili jsme proto nabídky Muzea Těšínska  a zúčastili se adventní výtvarné dílny. O půl deváté jsme dorazili do výstavní síně, kde jsme byli mile přivítáni. Vše bylo připraveno a my začali vyrábět krásné vánoční koule s výšivkou. Trvalo nám to téměř hodinu, ale nakonec si každý z nás vytvořil krásnou vánoční kouli-patchwork. Tu si žáci VII.B ze základní školy speciální odnesou domů a bude jim připomínat tuto hezkou akci. 

Děti si prohlédly i výstavu Dřevo ve světě našich předků, která je věnována dřevu jako nejdůležitější surovině, ze které si naši předkové pořizovali obydlí, předměty denní potřeby, nábytek, řemeslná  a zemědělská nářadí, hračky apod.

Děkujeme za hezký zážitek, vzorně připravenou adventní dílnu. Rádi opět využijeme nabídky Muzea Těšínska a s dětmi dorazíme na výstavu či na nějakou „dílničku“.

 J. NelhübelováVýhra tabletu

Výhra tabletu "A je to doma"Taneční vystoupení žáků základní školy speciální v Domově Vesna

Žáci speciálních tříd přišli v pátek 14.11.2014 pozdravit ale hlavně potěšit v podzimních dnech seniory v Domově Vesna. Pro své pohybové vystoupení si připravili písničky, kterými zavzpomínali na léto, na výlet do ZOO, procvičili prsty na rukou a rytmizaci, nakonec připomněli blížící se Vánoce. Žáci vystoupení zpestřili  jednoduchými kostýmy. Senioři se do pohybových her zapojili spontánně tleskáním a také si mohli vyzkoušet pohyb s třásněmi. Děti zazpívaly tři písničky, jejichž text doplňovaly znakováním makatonem. Na závěr vystoupení děti roztáhly v prostoru barevný padák a vyzvaly seniory, aby si vyzkoušeli mávání, otáčení, naklánění padákem a také kutálení míčků po ploše padáku. Jako dárky byly pro seniory připraveny přáníčka, jablka, květiny ze suchých listů. Děti za vystoupení jako poděkování dostaly sladkou odměnu. Setkání bylo velmi milé a dojemné. Věříme, že pohladilo srdíčka našich spoluobčanů v Domově Vesna.Výhra tabletu

Výhra tabletuBeseda „Naše město“

Ve středu 22. října 2014 navštívili žáci třetí třídy besedu s názvem „Naše město“. Besedy se zúčastnilo 14 žáků v doprovodu třídní učitelky a asistentky pedagoga. Beseda se konala ve Výstavní síni Muzea Těšínska v Orlové. Organizátorky připravily pro žáky velmi pěkný, zajímavý a naučný program. Žáci řešili zadané úkoly, odpovídali na otázky, četli pověst o vzniku města a někteří měli možnost tuto pověst divadelně sehrát. Beseda se všem moc líbila, žáci si odnesli spoustu nových informací a zajímavostí o našem městě. Součástí byla rovněž výstava s různými exponáty a fotografiemi z historie. Tato beseda byla součástí přípravy na 9. ročník vědomostní soutěže „Naše město“, která bude probíhat v měsíci listopadu, a je určena pro žáky třetích tříd základních škol.

Bc. Soňa Balonová    Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlašují 5. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Naše škola se zúčastnila tohoto projektu již dvakrát a velmi rádi se zúčastníme i potřetí. Žáci vytvoří záložky, na kterých libovolnou technikou ztvární svou oblíbenou knihu a vymění si ji s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku a zároveň jako součást školního projektu. Na naší škole proběhne projektová výuka Čte celá škola. Česko-slovenský projekt bude ukončen 31.10.2014. Fotodokumentaci z tohoto projektu zcela určitě umístíme i na školní web.Výlet do Z00

Ve čtvrtek 5.června vyrazily děti přípravných ročníků společně se svými tř. učitelkami Bc. Vierou Mojovou, Bc. Ludmilou Kupczákovou a paní asistentkou Hankou Škrobianovou na výlet za poznáním do ZOO v Ostravě Michálkovicích. Děti se na výlet připravily ve výuce, kdy se seznamovaly s různými exotickými zvířátky formou hry a také získáváním nových informací využitím „ Dětské encyklopedie“ Jiřího Žáčka. V samotné ZOO jsme si pak prohlédli všechna zvířátka a získané informace ověřili v praxi. Nejvíce nadšení zavládlo v pavilonu žiraf. Ty děti ohromily svou velikostí. Praktické poznání žádný obrázek nenahradí. Škoda jen, že někteří rodiče svým dětem tento výlet nedopřáli. Výletu se zúčastnilo 16 dětí a je potřeba je pochválit za ukázněné chování a nadšení, se kterým si výlet užily.

     Čisté město

Ve dnech 24. – 25. 4. 2014 se na Základní škole Jarní 400 konala dvoudenní výuková akce s názvem Čisté město. Cílem bylo upozornit žáky na závažnou problematiku odpadů, vysvětlit jim, jak vzniku odpadů předcházet, naučit je odpady správně třídit, seznámit je s možností jejich opakovaného využití a recyklace a s povinností zpětného odběru nebezpečných odpadů. V teoretické části si děti na modelových situacích vyzkoušely, jak správně odpad třídit a tím prospívat životnímu prostředí. Ze zkušeností žáků jsme vyvozovali, jak jsou odpady ve městě shromažďovány, odváženy, dále zpracovávány a případně likvidovány. Zvláštní pozornost jsme věnovali nebezpečným odpadům. Žáci se snažili získané poznatky zúročit při vyplňování pracovních listů. Během praktické části jsme navštívili čističku odpadních vod v Orlové-Porubě a oba orlovské sběrné dvory, kde jsme se seznámili s pravidly třídění a shromažďování veškerého odpadu. Z recyklovatelného materiálu žáci vytvářeli zajímavé výrobky, společně jsme zmapovali rozmístění kontejnerů na tříděný odpad, které se nacházejí v okolí školy. V rámci této akce byla vyhlášena a také vyhodnocena výtvarná soutěž. Díky již dříve proběhlým akcím je vidět, že žákům není třídění odpadů cizí. Prokázali dobré znalosti a vědomosti této problematiky. Všichni se aktivně zapojili do obou částí projektu.« | 1 2 3 4 5 6 7 | »