Milá Lucinko…

Milá Lucinko…

Takto začínal pozdrav u většiny žáků ZŠ praktické i speciální na pohlednici šestiletému děvčátku. Na Internetu se dozvěděli, že tato Lucinka z Pacova je vážně nemocná. Přesto se snaží vyrovnat se svým osudem usměvavě, jak to viděli na její fotografii. Žáci školy si přečetli, že sbírá pohlednice a velmi ráda je dostává poštou. V rámci projektu etické výchovy paní učitelky s žáky nakoupily krásné pohádkové pohlednice a akce začala. Někteří psali pozdrav, jiní kreslili obrázky a mnozí vyráběli pohlednice své vlastní. Všichni se vžili do představy, že je Lucinka jejich kamarádka a v tomto duchu pohlednice vyplňovali. Všechny se pak poštou odeslaly na její adresu. Snad tento projev kamarádství a pochopení přinese radost malému děvčátku, které se obdivuhodně pere se svým osudem.

 

Mgr. Eva Holaňová, ZŠ JarníRadost v každém věku

Projekt „Etická výchova“ připravili učitelé a žáci na ZŠ Jarní (ulice Slezská) pro potěšení seniorů v Domě Vesna. Každý měsíc pro ně připraví učitelé s žáky zábavný program, vyrobí dárečky na památku a upečou nějakou dobrotu. Vždyť rozdávat radost přináší uspokojení nejen obdarovaným, nýbrž také těm, kteří ji rozdávají.

První setkání se uskutečnilo v měsíci říjnu, kdy učitelé a žáci vyráběli spolu s babičkami krásné keramické předměty. Ty jim pak vypálili ve školní keramické peci a věnovali jako dárek. V listopadu pak navštívili Dům Vesna žáci ZŠ speciální a předvedli jim své hudební a taneční vystoupení. Opět přinesli dárky.

V předvánočním čase byla návštěva zaměřena jak jinak než na přicházející Vánoce. Patnáct žáků z druhé až sedmé třídy přišlo zarecitovat celé pásmo básní s vánoční tematikou. Zpívali nejen koledy, které jsou v tomto období aktuální, ale také známé lidové písně. Spolu s žáky zpívali i mnozí senioři, ba dokonce si s dětmi zahráli i na Orffovy nástroje. Nálada byla sváteční, žáci rozdávali perníkové kapříky, ovoce, dárky a přáníčka. Vše mělo vánoční atmosféru, děti měly na hlavách červené mikulášské čepičky a všem popřály krásné a spokojené Vánoce.

Etická výchova, která k výchově dětí neodmyslitelně patří, se dá na školách prosazovat mnoha způsoby. Starým lidem, kteří často již mnoho radosti neprožívají, je krásné věnovat pozornost alespoň tímto způsobem. A žáci si musí uvědomovat, že je naprosto přirozené takovýmto lidem pomáhat.

Mgr.Eva HolaňováZ pohádky do pohádky

Vážení rodiče, 

     pro naše žáky z přípravné třídy a pro žáky 1. - 5. třídy ( včetně tříd praktických )

                                připravujeme dětský pohádkový karneval. 

Karneval s dětskými hrami, soutěžemi, diskotékou a spoustou další zábavy se koná ve středu

                                    28. ledna v tělocvičně ZŠ Jarní 400. 

Žáci přípravné třídy se budou veselit dopoledne ( podrobnosti s rodiči domluví p. učitelka Žáková ), pro žáky 1. - 5. třídy začíná karneval ve 14.30 hod a rodiče si své děti vyzvednou po skončení akce v 17 hodin.

Těšíme se na nápadité masky a veselý karnevalový den.

                                                                                                     Mgr. Věra VrlíkováZápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ( třída ZŠ, třída "praktická", třída ZŠ speciální ) proběhne ve

čtvrtek      15.1.2015      13.00 - 17.00 hodin

pátek        16. 1. 2015      8.00 - 12.00 hodin

S sebou si přineste: rodný list dítěte, jeho kartičku zdravotní pojišťovny, Váš

                                občanský průkaz

                                                                              Mgr. Věra Vrlíková, ředitelka školy„Od podzimu k Vánocům“

Žáci a pedagogové ZŠ Jarní 400 Vás srdečně zvou na výstavu
„Od podzimu k Vánocům“ 4.12., 14.00-16.00 hodin 5.-10.12., 8.00-14.00 hodin Zastavte se v předvánočním shonu a navštivte nás pro načerpání inspirace k nadcházejícím svátkům.

 

 Adventní výtvarná dílna

Muzeum Těšínska, výstavní síň Orlová

27.11.2014

Blíží se vánoční svátky a my se chtěli  „vánočně“ naladit. Využili jsme proto nabídky Muzea Těšínska  a zúčastili se adventní výtvarné dílny. O půl deváté jsme dorazili do výstavní síně, kde jsme byli mile přivítáni. Vše bylo připraveno a my začali vyrábět krásné vánoční koule s výšivkou. Trvalo nám to téměř hodinu, ale nakonec si každý z nás vytvořil krásnou vánoční kouli-patchwork. Tu si žáci VII.B ze základní školy speciální odnesou domů a bude jim připomínat tuto hezkou akci. 

Děti si prohlédly i výstavu Dřevo ve světě našich předků, která je věnována dřevu jako nejdůležitější surovině, ze které si naši předkové pořizovali obydlí, předměty denní potřeby, nábytek, řemeslná  a zemědělská nářadí, hračky apod.

Děkujeme za hezký zážitek, vzorně připravenou adventní dílnu. Rádi opět využijeme nabídky Muzea Těšínska a s dětmi dorazíme na výstavu či na nějakou „dílničku“.

 J. NelhübelováVýhra tabletu

Výhra tabletu "A je to doma"Taneční vystoupení žáků základní školy speciální v Domově Vesna

Žáci speciálních tříd přišli v pátek 14.11.2014 pozdravit ale hlavně potěšit v podzimních dnech seniory v Domově Vesna. Pro své pohybové vystoupení si připravili písničky, kterými zavzpomínali na léto, na výlet do ZOO, procvičili prsty na rukou a rytmizaci, nakonec připomněli blížící se Vánoce. Žáci vystoupení zpestřili  jednoduchými kostýmy. Senioři se do pohybových her zapojili spontánně tleskáním a také si mohli vyzkoušet pohyb s třásněmi. Děti zazpívaly tři písničky, jejichž text doplňovaly znakováním makatonem. Na závěr vystoupení děti roztáhly v prostoru barevný padák a vyzvaly seniory, aby si vyzkoušeli mávání, otáčení, naklánění padákem a také kutálení míčků po ploše padáku. Jako dárky byly pro seniory připraveny přáníčka, jablka, květiny ze suchých listů. Děti za vystoupení jako poděkování dostaly sladkou odměnu. Setkání bylo velmi milé a dojemné. Věříme, že pohladilo srdíčka našich spoluobčanů v Domově Vesna.Výhra tabletu

Výhra tabletuBeseda „Naše město“

Ve středu 22. října 2014 navštívili žáci třetí třídy besedu s názvem „Naše město“. Besedy se zúčastnilo 14 žáků v doprovodu třídní učitelky a asistentky pedagoga. Beseda se konala ve Výstavní síni Muzea Těšínska v Orlové. Organizátorky připravily pro žáky velmi pěkný, zajímavý a naučný program. Žáci řešili zadané úkoly, odpovídali na otázky, četli pověst o vzniku města a někteří měli možnost tuto pověst divadelně sehrát. Beseda se všem moc líbila, žáci si odnesli spoustu nových informací a zajímavostí o našem městě. Součástí byla rovněž výstava s různými exponáty a fotografiemi z historie. Tato beseda byla součástí přípravy na 9. ročník vědomostní soutěže „Naše město“, která bude probíhat v měsíci listopadu, a je určena pro žáky třetích tříd základních škol.

Bc. Soňa Balonová    Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlašují 5. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Naše škola se zúčastnila tohoto projektu již dvakrát a velmi rádi se zúčastníme i potřetí. Žáci vytvoří záložky, na kterých libovolnou technikou ztvární svou oblíbenou knihu a vymění si ji s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku a zároveň jako součást školního projektu. Na naší škole proběhne projektová výuka Čte celá škola. Česko-slovenský projekt bude ukončen 31.10.2014. Fotodokumentaci z tohoto projektu zcela určitě umístíme i na školní web.Výlet do Z00

Ve čtvrtek 5.června vyrazily děti přípravných ročníků společně se svými tř. učitelkami Bc. Vierou Mojovou, Bc. Ludmilou Kupczákovou a paní asistentkou Hankou Škrobianovou na výlet za poznáním do ZOO v Ostravě Michálkovicích. Děti se na výlet připravily ve výuce, kdy se seznamovaly s různými exotickými zvířátky formou hry a také získáváním nových informací využitím „ Dětské encyklopedie“ Jiřího Žáčka. V samotné ZOO jsme si pak prohlédli všechna zvířátka a získané informace ověřili v praxi. Nejvíce nadšení zavládlo v pavilonu žiraf. Ty děti ohromily svou velikostí. Praktické poznání žádný obrázek nenahradí. Škoda jen, že někteří rodiče svým dětem tento výlet nedopřáli. Výletu se zúčastnilo 16 dětí a je potřeba je pochválit za ukázněné chování a nadšení, se kterým si výlet užily.

     Čisté město

Ve dnech 24. – 25. 4. 2014 se na Základní škole Jarní 400 konala dvoudenní výuková akce s názvem Čisté město. Cílem bylo upozornit žáky na závažnou problematiku odpadů, vysvětlit jim, jak vzniku odpadů předcházet, naučit je odpady správně třídit, seznámit je s možností jejich opakovaného využití a recyklace a s povinností zpětného odběru nebezpečných odpadů. V teoretické části si děti na modelových situacích vyzkoušely, jak správně odpad třídit a tím prospívat životnímu prostředí. Ze zkušeností žáků jsme vyvozovali, jak jsou odpady ve městě shromažďovány, odváženy, dále zpracovávány a případně likvidovány. Zvláštní pozornost jsme věnovali nebezpečným odpadům. Žáci se snažili získané poznatky zúročit při vyplňování pracovních listů. Během praktické části jsme navštívili čističku odpadních vod v Orlové-Porubě a oba orlovské sběrné dvory, kde jsme se seznámili s pravidly třídění a shromažďování veškerého odpadu. Z recyklovatelného materiálu žáci vytvářeli zajímavé výrobky, společně jsme zmapovali rozmístění kontejnerů na tříděný odpad, které se nacházejí v okolí školy. V rámci této akce byla vyhlášena a také vyhodnocena výtvarná soutěž. Díky již dříve proběhlým akcím je vidět, že žákům není třídění odpadů cizí. Prokázali dobré znalosti a vědomosti této problematiky. Všichni se aktivně zapojili do obou částí projektu.« | 1 2 3 4 5 6 | »