Pololetní vysvědčení

vysvedceni.pdfSněhuláky pro Afriku postavili 9. 1. i žáci autistické třídy

Kuli, kuli, kulilá, to je koule sněhová.“

Sněhuláky pro Afriku postavili 9. 1. i žáci autistické třídy.

Mgr. Radka Kamýčková, tř. uč.Sněhulák pro Afriku 2. A

   Také žáci 2. A se s radostí zapojili do již tradiční zimní akce pod
názvem Sněhulák pro Afriku. A protože jednomu sněhulákovi by bylo smutno
a velká sněhová nadílka nám poskytla hodně stavebního materiálu, děti
postavily rovnou dva. Ukončení práce pak všichni oslavili správnou
koulovačkou.

tř. uč. Martina Siwiecová

 1. A „Sněhulák pro Afriku“

 Dne 10. 1. 2019 jsme využili příznivého počasí a zapojili jsme se do tradiční akce „Sněhulák pro Afriku“. Žáci byli pilní a s plným nasazením se vrhli do stavění sněhuláka. Jelikož mají velmi rádi pohádky, postavili krále všech sněhuláků. Po práci přišel čas zábavy a pořádná koulovačka.

 Zapsala: Balonová SoňaZimní hrátky VI.B

Mimořádnou sněhovou nadílku jsme využili s žáky VI.B k zimním hrám, které většinou poznáváme jen na obrázku. Podařilo se nám postavit sněhuláka, sklouznout se na bobech a saních a poznat, že sníh pořádně studí a je mokrý.

Mgr. Jana Raszková

   Propagace veřejné dopravy a ODISbus

Dne 21.12.2018 se uskutečnil pro žáky 4.a 5. třídy naší školy projekt „Propagace veřejné dopravy a ODISbus“, který si klade za cíl zdůraznit společenskou roli a ekologické přínosy cestování veřejnou dopravou.

Kromě interaktivní přednášky přímo v autobuse organizátoři připravili řadu souvisejících soutěží. Akce obohatila žáky o nové informace a vzbudila zájem o cestování hromadnou dopravou.

 

       OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDVÁNOČNÍM ČASEM.

foto-predvanocni-2.pdfProjektový den VIII. B

VÁNOCE A VÁNOČNÍ ZVYKY

Vánoce už netrpělivě přešlapují za dveřmi a my jsme si dobu těšení zpříjemnili projektem, který jsme věnovali těmto svátkům.

Povykládali jsme si o adventu, zapálili poslední svíci na našem věnci, připomněli si některé vánoční tradice a obyčeje, zazpívali si známé lidové koledy.

Vánoční čas jsme si zpříjemnili pojídáním cukroví a pitím kapučína.

Šťastné a veselé Vánoce.

Mgr. Iveta Koštialiková

  Sportovní hry

V letošním školním roce se žáci, kteří mají zájem, scházejí po vyučování
v naší tělocvičně v zájmovém kroužku pod názvem Sportovní hry. Děti se
na tento kroužek, který se koná každé pondělí, velice těší a jsou
zvědavé, co nového se zase naučí. Jeho obsahem je příprava a základy
sportovních her jako je košíková, přehazovaná, vybíjená a další. Pro
zpestření jsou zařazovány i dětmi tolik oblíbené pohybové hry s pravidly.

tř. uč. Martina Siwiecová

   Vánoční pětiboj

V pondělí 17. 12. 2018 proběhla v tělocvičně naší školy sportovní soutěž
s názvem Vánoční pětiboj. Jednotlivé disciplíny této soutěže byly
vybrány tak, aby si žáci 1. A a 2. A třídy pod vedením p. uč. Soni
Balonové, Martiny Siwiecové a p. asistentek mohly poměřit své schopnosti
a dovednosti. Společně tak outěžili v 5 disciplínách jako je
přehazovaná, překážková dráha, přetahování lana, skok z místa a hod
míčem do dálky. Dětem se soutěž moc líbila a s nadšením se zapojily do
všech činností. Odměnou za jejich výkony jim byla sladká odměna a diplom.

tř. uč. Martina Siwiecová

 

   Vánoční besídka žáků 2. A

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se uskutečnila společná vánoční besídka žáků 2.
A a jejich rodičů. Všichni se na toto setkání moc těšili a pečlivě
nacvičovali vánoční písně a básně. Děti se moc snažily a odměnou jim byl
velký potlesk. Na závěr děti předaly svým rodičům a rodinným
příslušníkům dárečky a přání, které vlastnoručně vyrobily.

tř. uč. Martina Siwiecová

  Advent na Slezskoostravském hradě

 

Pěknou předvánoční akci prožili žáci speciálních tříd v pondělí 17.prosince. Tento den jsme uskutečnili poslední výlet z projektu „Za poznáním i zábavou projedeme Ostravou“, na který jsme získali finance z Minigrantu ocelářské firmy ArcelorMittal. Cílem byl Slezskoostravský hrad, kde vystavují v adventním čase krásné Betlémy vyrobené umělci, řemeslníky nebo dětmi z různých škol. Žáci byli překvapení, z jakých materiálů se mohou Betlémy vyrobit, malé, velké, některé jako z pohádky…Všichni byli z této výstavy příjemně naladěni. Nakonec při zpáteční cestě v autobusu zněla píseň „Půjdem spolu do Betléma“, kterou si děti chtěly zanotovat.

Mgr. Jana Raszková

Foto zde:

foto-hrad-2.pdfNávštěva Těšínského muzea

V pátek 14. 12. 2018 se žáci ZŠS VIII. B a VII. B třídy vydali na návštěvu Těšínského muzea.

Vyráběli se Mikuláši, vybarvovali čerti a povídali jsme si o Vánocích.

Dětem se nové prostředí muzea velmi líbilo, proto se již těší na další setkání. Pracovnicím muzea jsme všichni poděkovali za jejich práci a popřáli hezké Vánoce.

 

Mgr. Iveta Koštialiková

Foto zde:

foto12.pdfCanisterapie

 

Poslední předvánoční canisterapii si užili žáci ZŠS.

Poděkovali jsme terapeutkám za jejich práci a popřáli jim hezké a pohodové Vánoce.

 

Mgr. Iveta Koštialiková

Foto zde:

canis-foto.pdfNÁVŠTĚVA V MŠ LESNÍ

12. prosince jsme navštívili speciální třídu v MŠ Lesní, kde již panovala vánoční atmosféra. Pro naše žáky to bylo opět příjemné setkání, na které se těšili. Vzájemně si vyměnili dárečky a společně vyrobili ozdoby na stromeček. Naši žáci předvedli dětem pohybové ztvárnění zimních a vánočních písní, zazpívali koledy a zatancovali si s dětmi u stromečku. Další setkání plánujeme na Velikonoce.

Mgr. Ivana Valčáková

Fotografie zde:

navstevav.pdfVánoční besídka v 1. A

 

Ve středu 12. 12. 2018 proběhla v naší třídě vánoční besídka pro rodiče a další rodinné příslušníky, kteří se přišli podívat, co vše si pro ně jejich prvňáčci připravili. Děti se moc snažily a celý program se jim velmi vydařil. Všichni se zaposlouchali do krásných zimních a vánočních písní a básniček. Na závěr jsme sehráli hudební divadélko pohádky Šípková Růženka. Děti předaly svým hostům vlastnoručně vyrobené dárečky a přáníčka.

Přeji všem kouzelné Vánoce a dětem splnění všech jejich přání.

Balonová Soňa

Zapsala: Balonová Soňa

  Mikuláš s čertem ve speciálních třídách

6. 12. se ve speciálních třídách ozývalo čertovské blekotání. Děti se ale bát nemusely, strašlivé čertisko hlídal hodný pan Mikuláš, který všem dětem přinesl bohatou sladkou nadílku.

Fotky zde:

fotky-mikulas.pdfBAVÍME SE NAVZÁJEM

 

Tato „inkluzivní akce“ se již dlouhodobě stala naší tradicí. Prezentujeme zde nejen svou školu, ale máme také možnost, spolu s dětmi mateřských škol (letos to byla MŠ K. Dvořáčka), s NDZ Duha, a v neposlední řadě se všemi dětmi vystupujícími pod záštitou Domu dětí a mládeže se setkat a strávit společné chvíle zábavy. V hledišti nechyběli ani rodiče, přátelé a známí účinkujících. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Domu dětí a mládeže v Orlové za zprostředkování, organizaci, vstřícné přijetí a mikulášské balíčky pro naše děti. Moc si toho vážíme.

 

Za kolektiv ZŠ Jarní

Mgr. Ivana Valčáková

Foto:bavime-se-navzajem-foto.pdf

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Vl4rgPaYap8Mikuláš v 1. A

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 zavítali do naší třídy Mikuláš s čertem. Přestože se někteří trošku čerta báli, zvládli společně zazpívat čertí písničku. Odměnou jim byl balíček od Mikuláše. 

  Zapsala: Balonová Soňa

  Prodejní vánoční výstavka

 

Na naší škole probíhá již týden vánoční výstavka s možností zakoupení výrobků. Pro velký zájem je o týden prodloužena. Navštívit ji, udělat si radost a podpořit práci žáků můžete až do 14.12.2018 denně v době od 8,00 do 13,30 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.

Fotogalerie zdePečení cukroví

Žáci VIII. B třídy ZŠ speciální si předvánoční čas zpříjemnili pečením cukroví pro rodiče na besídku. Každý si vyzkoušel vykrojit různé tvary. Společnými silami jsme cukroví slepili a nazdobili.

Při pečení jsme poslouchali koledy a povídali si o Vánocích.

Třídní učitelka Mgr. Iveta Koštialiková a asistentky pedagoga Alena Russnáková, Dagmar Vítková

   CANISTERAPIE

 

Proběhla další hodina canisterapie. Žáci ZŠS měli možnost opět polohovat, dávat povely, házet aport a rozdávat odměny pejskům. Na vlastní oči se přesvědčili, že nejen děti ale i pejsci musí poslouchat.

Mgr. Iveta Koštialiková

 

   Záložka do knihy spojuje školy

diplom_zalozka.pdfTýden pro inkluzi – návštěva Základní umělecké školy v Orlové – Porubě

 Ještě v rámci Týdne pro inkluzi proběhla v úterý 4. 12. akce v základní umělecké škole, kde si žáci se svými učiteli nacvičili parádní hudební představení pro naše děti ze speciálních tříd, motivované předvánočním časem. Naši žáci se tak měli možnost seznámit s hudebními nástroji, se kterými tak často nepřijdou do styku a na které si jejich kamarádi ze „zušky“ nacvičili koledy a vánoční písně. Mohli jsme tak zhlédnout a slyšet hru na zobcové a příčnou flétnu, trumpety, saxofon, housle, kytaru, klávesy a dokonce i čtyřruční hru na piano. Všichni společně jsme si zazpívali vánoční koledy a naši žáci měli možnost se doprovodit na rytmické hudební nástroje. V neposlední řadě jsme navštívili i taneční sál, kde jsme se protáhli a zacvičili si s u obrovského rybníka, ve kterém jsme chytali kapry. Celá akce byla velmi vydařená a všichni jsme si ji moc užili.

Mgr. Radka Kamýčková

Fotografie zde:

tydeni1.pdfHodnocení 9. ročníku česko-slovenského projektu

Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice

více v příloze:hodnoceni.pdfZáložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brněu příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven opětovně připravila pro české i slovenské žáky mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy. V září 2018 byl oficiálně zahájen 9. ročník. Do konce září se do projektu přihlásilo 1 048 škol, z toho 308 českých a 740 slovenských. Mezi českými je i našeZŠ Jarní 400 Orlová-Poruba okres Karviná, příspěvková organizace.

29. 09. 2018 jsme obdrželi vzájemné kontaktní údaje a doplňující údaje o průběhu 9. ročníku československého čtenářského projektu.V letošním školním roce 2018/2019 budeme spolupracovat Církevní základní školou Žofie Bosniakovej, Námestie hrdinov 6, 942 01 Šurany.

Naši žáci budou libovolnou technikou vyrábět záložky, které na konci října odešleme vybrané slovenské škole. Do balíčku můžeme přidat i dopisy pro slovenské děti, drobné dárečky, upomínkové předměty, obrázky, fotky, propagační materiály o škole či obci a také různé výrobky. Dětské i pedagogické kreativitě a nápadům se letos meze nekladou.

Cílem projektu je zejména podpora čtenářské gramotnosti, čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami.

Mgr. Rozália Cenigová, odborný garant česko-slovenského projektu popřála všem zúčastněným:„Prajem Vám, aby ste všetci pri realizácii projektu zažili veľa zábavy, dobrodružstva a aby ste objavili krásu a múdrosť kníh a nezištnú radosť z priateľstva“.

 

PhDr. Jarmila NelhübelováXXIII. ročník Výstavy spolkové a klubové činnosti v DKMO v Orlové

8.11.2018 navštívili žáci III.B výstavu klubové a spolkové činnosti v DKMO, kde si mohli nejen zasportovat, ale také ochutnat pokrmy slovenské, polské či romské kuchyně. Rovněž měli možnost obdivovat rukodělné výrobky a nádherné exempláře na výstavě holubů a drůbeže. Užitečné pro ně byly i informace o možnostech trávení volného času v Orlové. Žáci odcházeli z výstavy s nadšením a již teď se těší na další ročník.

 AKCE V RÁMCI TÝDNE PRO INKLUZI – SPOLEČNÉ MALOVÁNÍ

V rámci akce Týden pro inkluzi jsme využili možnost nabídnuté spolupráce se ZŠ Jarní 400 v Orlové-Porubě.

Přijali jsme pozvání paní učitelky Jany Gvuzdové a 19.10.2018 navštívili třídu II.B. Strávili jsme v ní téměř dvě vyučovací hodiny, dozvěděli se spoustu informací o podzimním období, přírodě a zvířatech a následně se snažili výtvarně ztvárnit hady a ještěrky. Všichni žáci pracovali s nadšením, atmosféra ve třídě byla přátelská a milá. Děti byly spokojené a velmi ocenily zejména to, že pro ně paní učitelka vše připravila i po materiální stránce(výkresy, pomůcky, barvičky).

Moc děkujeme paní učitelce Janě Gvuzdové za její milé přivítánía úžasnou hodinu výtvarné výchovy, kterou si pro nás pečlivě připravila.

Jarmila Nelhübelová, učitelka, asistentka pedagoga Marianna Sokolová a žáci III.B ze ZŠ, Slezská 200, Orlová-PorubaDivadelní představení

Děti milují divadlo. Proto často využíváme nabídky DKMO a se žáky III.B (3. a 5. ročník) navštěvujeme divadelní představení.

9.10.2018 jsme se zúčastnili interaktivního didaktického divadelního představení „My si zpíváme“. Hudební program zajistilo divadlo Abraka Muzik. Diváci si nejen zazpívali, ale současně i upevnili znalosti z českého jazyka, matematiky i prvouky.

12.11. 2018 si žáci s nelíčeným nadšením prožili představení Divadelní společnosti Julie Jurištové, a to pohádkový muzikál na motivy Boženy Němcové Pyšná princezna. Herci podávali úžasné výkony a děti se ohromně bavily. Poděkovaly hercům potleskem a svými rozzářenými obličeji.

J. Nelhübelová, třídní učitelka

 CANISTERAPIE

Nadace ČEZ v červnu 2018 podpořila 11 000,-Kč náš projekt, který jsme zaměřili na canisterapii. S realizací jsme započali v září 2018.

S canisterapií jsme měli dobré zkušenosti již v minulých letech. Je určena především žákům ze ZŠ speciální, kde se vzdělávají děti se středním, těžkým i hlubokým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, s autismem.

Canisterapie je léčebný kontakt psa a člověka, metoda pozitivního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Canisterapie vhodně působí na psychickou stránku osobnosti, současně také napomáhá procvičování některých částí těla.

Pes při polohování nahrazuje polštáře, které dítě podpírají, díky své teplotě působí velmi příjemně a díky dýchání psa se většinou zklidní i dech dítěte.

U autistických dětí je canisterapie velmi důležitá především pro jejich styk s okolním světem, pomáhá překonávat sociální bariéry. Pro osoby trpící epilepsií je canisterapeutický pes uklidňujícím faktorem. U tělesně postižených je canisterapie využívána především k rehabilitaci, pejsek motivuje postiženého ke cvičení, je zdrojem ke zlepšení komunikace s okolím. Pes motivuje děti i v oblasti řečové opakováním jednoduchých slov, oslovováním psa jménem.

 

Nadaci ČEZ velmi děkujeme za poskytnutý grant, který využijeme ke zkvalitnění života našich žáků se zdravotním postižením.

 

Mgr. Marie Šnokhousová

Fotografie zde:

can1.pdf1. A - Divadelní představení v DKMO

V pondělí 12. 11. 2018 jsme se přesunuli na chvíli do říše pohádek. Byli jsme shlédnout pohádkový muzikál „Pyšná princezna“ divadelní společnosti Julie Jurištové. Nakoukli jsme do Půlnočního království a sledovali příběh princezny Krasomily a krále Miroslava. Pohádka byla provázena krásnými písničkami a žákům se moc líbila.

Zapsala: Balonová SoňaVÝSTAVA SPOLKOVÉ A KLUBOVÉ ČINNOSTI

Fotografie:

vystava.pdfZákladní škola speciální na letišti

V pátek 2.11. se uskutečnil čtvrtý výlet z projektu“ Za poznáním a zábavou projedeme Ostravou“, na který získala škola grant od ArceloruMittal. Tentokrát jsme vybrali atraktivní místo, kam se běžně žáci nedostanou. Autobus nás pohodlně dovezl až před odletovou halu Letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Domluvená exkurze probíhala velmi příjemně, v hale jsme byli sami, protože od listopadu má letiště omezený provoz. Děti se dozvěděly, jak probíhá odbavení při odletu, co si mohou vzít do letadla, kam se přilétá, co se nesmí dovážet…Vše bylo názorně ukázáno pracovnicí letiště. Ve venkovním prostoru u plotu jsme shlédli jedno menší letadlo. Dále pro nás exkurze pokračovala k letištním hasičům, kteří nám předvedli svou techniku a ochranné obleky. Vše názorně ukázali, s dětmi se dokázali přiměřeně bavit a jednoduše vysvětlit svou práci. Všichni byli spokojeni a plni dojmů z tohoto zajímavého výletu.

Mgr. Jana Raszková

fotoletiste.pdfHALLOWEEN V ZŠS

Fotografie:

halloween.pdfHalloween

I v autistické třídě jsme prožili zábavné Halloweenské dopoledne se spoustou zábavy a legrace. Za odměnu všechna strašidla dostala umrlcovo oko. Zpívánky

V herně se sešli žáci ZŠ speciální a žáci ZŠ praktické, aby si společně zazpívali, zatancovali, zpěv doprovodili hrou na tělo nebo netradiční nástroje. V závěru si děti podávaly mezi sebou svíčku přátelství, na chvíli si odpočinuly a relaxovaly.

M.Šnokhousová

    

 Výlet do Divadla loutek v Ostravě

 

Krásné představení shlédli žáci speciálních tříd v Divadle loutek v Ostravě koncem října. Z repertoáru divadla jsme vybrali vystoupení Dášeňka motivované stejnojmennou knihou Karla Čapka. Celé představení bylo velmi originální a na vysoké úrovni. Všichni žáci byli velmi zaujatí a do hry naprosto vtažení. Tento výlet se uskutečnil v rámci projektu Za poznáním a zábavou projedeme Ostravou, na který jsme získali finanční příspěvek od firmy ArcelorMittal. Této pomoci si vážíme, protože umožňuje všem dětem shlédnout a prožít zajímavá místa našeho krajského města.

Mgr. Jana Raszková

 

Fotografie: ld.pdfSPOLUPRÁCE V RÁMCI INKLUZE

 

Spolupráce s MŠ Lesní, konkrétně s logopedickou třídou (p. uč. Bohunka Elšíková) nebyla navázána pouze v rámci akce „Týden pro inkluzi“, ale bude pokračovat dále. Děti VII. B byly z přijetí, samotných prostorů třídy a okolí školy nadšeni. Aby také ne, některé z nich ve zdejších prostorách začínaly povinnou školní docházku v tehdy ještě existující ZŠ SPECIÁLNÍ.

Děti se navzájem představily, potom si zazpívaly, zatančily, nakreslily obrázek a společně si pohrály. Další společnou akcí bude vánoční posezení u stromečku se vzájemným předáním ručně vyrobených dárků.

Mgr. Ivana Valčáková

inkluze.pdfAkce VI.B s MŠ Husova v v Orlové-Městě

 

Žáci VI.B naší ZŠ speciální se setkali s dětmi z MŠ Husova v parku u kostela v Orlové 1. Domluvili jsme se s paní učitelkou Jarmilou Málkovou na společném pouštění draků v rámci týdne pro inkluzi. Všichni se moc těšili na setkání a běhání s dráčky, které si každý snažil s pomocí p. učitelky nebo asistentky vyrobit a vybarvit sám. Zapojili se také rodiče, kteří donesli velké draky z domu. Jenom vítr moc nefoukal, tak jsme létání draků doháněli běháním. Děti k sobě byly milé, hodné a dokázaly si společně pohrát. Děkujeme za spolupráci s MŠ Husova a těšíme se na další akce.

Mgr. Jana Raszková

Fotografie:

foto1910.pdfSMAŽENÍ A PEČENÍ NAPŘÍČ TŘÍDAMI ZŠ SPECIÁLNÍ A ZŠ PRAKTICKÉ

V rámci akce „TÝDEN PRO INKLUZI“ se žáci VII. B zapojili s dívkami z praktické školy, pod vedením p. uč. Šárky Janalíkové do společné přípravy, smažení a pečení v kuchyni naší školy.

Na jídelníčku byl jablkový závin a bramborové placky. Práce šla všem od ruky a hotové menu se mohlo servírovat. Společná ochutnávka jídel s odlišnými ingrediencemi byla „sladkou“

i „slanou“ tečkou za snahu a píli všech zúčastněných.

Mgr. Ivana Valčáková

FotografieSpolečné malování na chodníku žáků ZŠS a ZŠP

AKCE V RÁMCI TÝDNE PRO INKLUZI

Společné malování na chodníku žáků ZŠS a ZŠP

 Žáci ZŠS využili ještě poslední sluneční den k tomu, aby se mohli seznámit s kamarády první a druhé třídy ZŠP na školním hřišti. Jejich úkolem bylo společně nakreslit co nejvíce obrázků. Děti se velmi snažily a před očima vznikaly krásné výtvory, za které si mohli vybrat sladké odměny.

Děkujeme paní učitelce Mgr. Editě Jamborové a paní asistentce Mgr. Haně Grygárkové, že se do této akce s námi ochotně zapojily.

 Mgr. Iveta Koštialiková, Mgr. Šárka Funioková, Alena Russnáková, Dagmar Vítková a žáci VIII. B

 

     Za poznáním i zábavou projedeme Ostravou

 

Druhý podzimní den v roce 2018 se celá ZŠ speciální zúčastnila zážitkového výletu do Světa techniky, který se nachází v areálu  Dolní oblasti Vítkovic. Byl v pořadí prvním ze čtyř naplánovaných prožitkových aktivit pro naše žáky, a mohl být zrealizován díky finančnímu příspěvku – ZAME grant ArcelorMittal Ostrava a.s.

Cílem projektu je našim žákům s mentálním postižením přiblížit a pomoci poznávat zajímavá místa blízkého krajského města. V Dětském světě měli naši žáci možnost poznat různé zábavné aktivity z oblasti vědy a techniky, přírody, zdravovědy, lidské práce, fantazie a spousty dalších. Velmi si vážíme přízně, kterou k nám firma ArcelorMittal Ostrava a.s. již dlouhodobě chová, a že jim není lhostejný osud handicapovaných dětí z Ostravska.

Fotografie zde:

foto1-2.pdfVaření VI.B

 

Velká úroda švestek na zahradě paní učitelky nás motivovala k uvaření švestkových knedlíků ve školní kuchyňce naší školy v rámci pracovních činností. Žáci si donesli brambory, ostatní ingredience přinesly asistentky. Žáci s nadšením strouhali uvařené brambory a podíleli se i na míchání těsta. Také tvoření placiček a balení švestek si vyzkoušeli všichni. K tomu jsme se naučili říkadlo „Enyky benyky švestkové knedlíky…“ Výsledek byl lahodný, všichni si pochutnávali.

Mgr. Jana Raszková

Fotografie v odkazu:

varime-foto.pdfCANISTERAPIE

Dne 21. června 2018 proběhla poslední canisterapie. Žáci před prázdninami polohovali s pejsky Justou a Blondýnkou. Pohráli si s Dalinkou. Rozloučili se s paní Dejovou. Nakonec si všichni popřáli hezké prázdniny a už se moc těší na zářijové setkání.

Mgr. Koštialiková Iveta

 

   Hudební skupina RYTMY

Do naší školy zavítala hudební skupina RYTMY z centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek v Ostravě. Přivezli sebou spoustu bubnů a netradičních hudebních nástrojů. Pro žáky ZŠ, ZŠP a ZŠS připravili vystoupení, které bylo nejen poslechové ale děti měly příležitost se aktivně zapojit hrou na nástroje i pohybem. Rytmická hudba vtáhla do dynamické atmosféry a sváděla k vyjádření vlastních pocitů. Děti byly velmi spontánní a bezprostřední, vystoupení si užívaly.

Touto hudební akcí, v tomto školním roce už poslední, jsme se protančili až k prázdninám. A ty už rozhodně bubnují na dveře. Přejeme krásné prázdniny vám všem.

 

Mgr. Marie Šnokhousová

      Výlet do Mostů u Jablunkova

První den v posledním týdnu školního roku se třídy IV.B a VII.B vydaly na dopolední výlet do Mostů u Jablunkova. Umožnili jsme dětem opět zažít radost z cestování, tentokráte vlakem. Radost nám nezkazilo ani zpoždění autobusu na cestě tam, kdy nám málem ujel vlak, a výluka vlaku s půlhodinovým zpožděním při cestě zpět, kdy už nám autobus od nádraží, směr Orlová, opravdu ujel. Ale užili jsme si to.

tř. uč. Valčáková a Kamýčková

foto.pdfZA POZNÁNÍM I ZÁBAVOU PROJEDEME OSTRAVOU

Na projekt s tímto názvem získala ZŠ speciální sponzorský dar ve výši 15 000Kč od ocelářské firmy ArcelorMittal. Získané peníze budou sloužit k financování poznávacích a zábavných výletů do Ostravy pro žáky pěti tříd ZŠ speciální. První výlet jsme uskutečnili v pondělí 18.6. do ZOO Ostrava. Pro handicapované žáky je prohlídka exotických i domácích zvířat vždy velký zážitek. Také prolézací stezka uprostřed zahrady děti nadchla a téměř všichni se na ni vrhli. Na závěr jsme si užili jízdu vláčkem. Výlet se povedl. Na další zajímavé výjezdy do Ostravy se těšíme v příštím školním roce.

Za třídy ZŠ speciální Mgr. Jana Raszková

foto viz. příloha

fotografiezoo.pdfBranný den – 8. 6. 2018

 Dne 8. 6. 2018 se žáci speciálních tříd zúčastnili branného dne. Po vyhlášení cvičného poplachu si v rámci svých možností zvyšovali tělesnou zdatnost formou nejrůznějších cvičení, seznámili se s novými poznatky a navštívili požární zbrojnici, kde si se zájmem prohlédli zařízení zbrojnice a hasičské auto.

           Pohádka „Koblížek“

Víte, jak to bylo s kulatým a voňavým koblížkem? Koho v lese potkal a kdo si nakonec na něm pochutnal?

Děti z VII.B a IX.B pohádku dobře znají. 31.5.2018 zahrály, zazpívaly a zatančily v tělocvičně pro ostatní děti ze školy. Byl to jejich takový malý dárek ke Dni dětí. A byl to dárek opravdu povedený, protože všechny děti pozorně poslouchaly, tleskaly a pohádku zaujatě sledovaly. Nakonec si mohly společně zatancovat, zazpívat a vyzkoušet, jak se koblížek lesem kutálel. Určitě dostaly na skutečný koblížek chuť, takže se po hodince rozešly do svých tříd a mlsaly.

Přejeme dětem k jejich svátku co nejvíce sladkých radostí.

Mgr. Marie Šnokhousová

 

koblížek-fotky.docx

 

 

 Červnové akce ve II. A

Dětský den 1. 6.

První červnový den patří dětem a nejinak tomu bylo i letos, vždyť Mezinárodní den dětí se musí pořádně oslavit. Děti ve škole oslavily svůj svátek soutěžemi a závody, kde prokázaly svou zručnost, obratnost, rychlost a zápolení. Vzájemně se povzbuzovaly k lepším výsledkům.

 

 

Hasík ve II. A - preventivně výchovný program v oblasti PO

Dne 5. 6. nás navštívili hasiči z HZS v Orlové – Lutyni.

Zajímavým a poutavým způsobem dětem přiblížili problematiku požární ochrany a ochrany obyvatel.

Děti už ví, co dělat, když například doma vypukne požár, jak správně zavolat na tísňovou linku, jak si uhasit hořící oblečení bez vody, jak si ošetřit drobnou popáleninu.

V průběhu výuky žáci dostali propagační materiály s preventivní tématikou. 

Beseda se dětem moc líbila.

 

 

 

Branný den – 8. 6. 2018

Dnešní branný den začal planým poplachem a nácvikem evakuace školy. Po nástupu na školním hřišti a zjištění, že všechny třídy zvládly rychlé opuštění školní budovy, začala každá třída plnit svůj připravený program. Děti se věnovaly základům zdravovědy, orientaci v terénu, zopakovaly si znalosti týkající se bezpečnosti silničního provozu. Plnily různé úkoly, vyplňovaly pracovní listy, některé činnosti prováděly prakticky.

Celý dopolední program byl především zaměřený na téma ochrany člověka za mimořádných událostí. Dnešní branný den byl nejen poučný, ale i zábavný.

       « | 1 2 3 4 5 6 | »