Nabídky pracovních míst
 
 

Od 1. října 2018 přijmeme na 100% pracovní úvazek kvalifikovaného učitele pro výuku žáků na 1. stupni ZŠ. Ve třídě je malý počet žáků a asistent pedagoga pro zdravotně hendikepované dítě.

 

Nabízíme Vám práci na pozici asistenta pedagoga pro žáka 1. tř. ZŠ - úvazek 64%. Podmínkou jsou splněné kvalifikační požadavky podle Zákona o pedagogických pracovnících.                  Mgr. Věra Vrlíková, ŘŠ

Od 25. srpna 2016 přijmeme kvalifikovaného učitele pro žáky 1. stupně ZŠ.

Podmínky přijetí:

Splněná kvalifikace podle § 7 odst. 1 Zákona 563 / 2004 v platném znění ( Zákon o pedagogických pracovnících ). Platové podmínky podle let započítané praxe. Bližší informace získáte telefonicky nebo v ředitelně školy - Mgr. Věra Vrlíková

Od 25. srpna 2016 přijmeme speciálního pedagoga do třídy skupinově integrovaných žáků s LMP.

Podmínky přijetí:

Splněná kvalifikace podle § 7 odst. 2 nebo podle § 8 odst. 2 Zákona 563 / 2004 v platném znění ( Zákon o pedagogických pracovnících ). Platové podmínky podle let započítané praxe. Bližší informace získáte telefonicky nebo v ředitelně školy - Mgr. Věra Vrlíková

Od 1. září 2016 přijmeme asistenty pedagoga pro zdravotně postižené žáky v Základní škole speciální.

Podmínky přijetí:

Splněná kvalifikace podle § 20 odst. 1 nebo odst. 2 Zákona 563 / 2004 v platném znění ( Zákon o pedagogických pracovnících ). Platové podmínky podle let započítané praxe Bližší informace získáte telefonicky nebo v ředitelně školy - Mgr. Věra Vrlíková

Nabídka pracovního místa
Hledáme vychovatelku ve školní družině v oddělení pro zdravotně postižené žáky. Kvalifikační požadavky podle Zákona 563 / 2004 v platném znění, § 16 odstavec 3 Platová třída: 9 Platový stupeň: podle délky započitatelné praxe Zkrácený pracovní úvazek 62,5%. Nástup ihned. Mgr. Věra Vrlíková
 
Nabídka pracovního místa
Ve dnech 7. - 8. září 2015 přijmeme na zástup za nemocnou kolegyni kvalifikovaného pedagoga. Bude pracovat na dohodu o provedení práce, platové podmínky stanovíme podle doby započitatelné praxe. Bližší informace v ředitelně školy. Mgr. Věra Vrlíková  
 
Nabídka pracovního místa
V termínu 14. - 18. září 2015 přijmeme speciálního pedagoga na zástup za nemocnou kolegyni. Podmínky přijetí: splněná kvalifikace podle § 7 a § 8 Zákona o pedagogických pracovnících přijetí na Dohodu o provedení práce platové podmínky podle let započítané praxe Bližší informace získáte v ředitelně školy. Mgr. Věra Vrlíková  
 
Volná pracovní místa
Nabízíme 1 volné pracovní místo pro kvalifikovaného speciálního pedagoga ( vzdělávání a výchova v "praktických" třídách a v ZŠ speciální ) a 1 pracovní místo pro kvalifikovaného pedagoga pro 1. stupeň ZŠ. Nástup 25.8.2015. Mgr. Věra Vrlíková, ředitelka školy  
 
Nabídka pracovního místa
Nabízíme volné pracovní místo - dohodu o provedení práce. Název pracovního místa: vychovatel na ozdravném pobytu žáků Datum nástupu a ukončení práce: 7.4. - 17.4.2015 Kvalifikační předpoklady: splnění odborné kvalifikace podle Zákona o pedagogických pracovnících ( § 16 odst. 1 )
Mgr. Věra Vrlíková